بلاگ

چند روز بعد از عمل لیزیک میتوان رانندگی کرد؟ | رانندگی بعد از عمل لیزک

صاپتیک استور رانندگی بعد از عمل لیزک

فهرست مطالب

 

عمل لیزیک از روش‌های جراحی پرطرف‌داربرای رفع عیوب انکساری چشم ودرمان و بهبود آن است. برای اینکه از این عمل نتیجه مطلوب بگیریم باید حواسمان به مراقبت‌های قبل و بعد از عمل باشد. رانندگی بعد از عمل لیزک یکی از این محدودیتهایی است که لازم است برای تسریع روند بهبود مورد توجه قرار گیرد. برای مثال رانندگی بعد از عمل لیزک باید بررسی شود. برای تقویت چشم بعد از عمل لیزیک لازم است فشار وارد بر چشم را به حداقل رسانده و دوره نقاهت را  تقلیل دهیم. در این مقاله از مقالات صاپتیک استور قصد داریم درباره اینکه چند روز بعد از عمل لیزیک میتوان رانندگی کرد، صحبت کنیم پس با ما همراه باشید.

 رانندگی بعد از عمل لیزک

چرا افراد بلافاصله بعد از عمل لیزیک نمی تواند رانندگی کند؟

 

عمل لیزیک عمل سرپایی است و بیمارمی‌تواند بعد از عمل به خانه برود و نیازی به بستری شدن نیست. در این عمل احتمال دارد بعضی بلافاصله بعد از عمل حس کنند که دیدشان بهبود یافته و تعدادی حس کنند که اطرافشان را تار یا مات می بینند. ولی در هر دو صورت بیماران نمی تواند بعد از عمل خودش رانندگی کند. چرا که چشم‌ها بعد از عمل به نور حساس می شوند و ممکن است بعد از عمل در آن‌ها آب زیادی جمع شود که این امر در رانندگی خطرناک است. از طرفی، رانندگی بعد از عمل لیزیک در اثر داروهای بی حسی و خواب آور احتمال حادثه را افزایش داده و در صد تصادف را بالا می‌برد. مدت زمان لازم برای رانندگی بعد از عمل لیزیک  بسته به هر بیمار زمان متفاوتی دارد. با این حال به طور معمول افراد یک روز بعد از عمل و پس از معاینه توسط  پزشک، مجوز رانندگی خود را با تایید متخصص، دریافت می کنند.

 

 

صاپتیک استور رانندگی بعد از عمل لیزک

مالش چشم بعد از عمل لیزیک

ممکـن اسـت طـی چنـد روز اول پـس از عمـل در زمـان نـگاه کـردن بـه تلویزیـون و یـا مطالعـه، احسـاس فشـار در چشـمانتان پیـدا شـود. رانندگی بعد از عمل لیزک و کارهایی کـه با خیـره شـدن تـوام اسـت، در روزهای اولیه بــا تیــر کشــیدن و درد ناگهانــی چشــم هــا همراه می‌شود. نگران نباشید چرا که بـا گذشـت زمـان و بهبـود وضعیـت اشـک چشـم، ایـن درد و علائـم مرتبـط بهبـود خواهـد یافـت. از مالش چشم بعد از عمل لیزیک، دسـتکاری و گذاشـتن لنـز روی چشـمانتان  طی دوره نقاحت جدا خـودداری نمایید. تاکید پزشکان بر این بوده است که تا یک ماه از مالیدن چشم‌ها خودداری کنید و طـی دو هفتـه اول شـب هـا بـا شـیلد (محافـظ چشـم) بخوابید. اگر در اثر مالش لنز پانسمان چشم خارج شود، نگران نباشید. چشـم خـود را بسـته نگـه داشـته و بـا پزشـک معالـج خـود تمـاس بگیرید.

چند روز بعد از عمل لیریک می توان آرایش کرد

یک روز بعد ازعمل لیزیک، دوش گرفتن یا حمام نمودن هیچ مشکلی ندارد؛ اما برای تسریع روند درمان نباید حداقل یک هفته صابون یا آب وارد چشمتان شود. هرچند بعد از جراحی لیزیک ، جهت کاهش خطر ابتلا به خشکی چشم ، بایستی حداقل یک هفته از اشک مصنوعی استفاده نمایید. رانندگی بعد از عمل لیزک و آرایش کردن در دوره نقاهت هم محدودیت هایی دارد. بعـد از عمـل بـه مـدت دو هفتـه از مـواد آرایشـی در بیـرون چشـم (دور چشـم) و بـه مـدت یکمــاه داخــل چشــم اسـتفاده نکـرده و از حضـور در اماکـن پـر گـرد و غبـار یـا آلـوده خـودداری نماییـد. همچنین، بهتر است مژه های مصنوعی قدیمی خود را بیرون ریخته و مژه های مصنوعی جدیدی خریداری کنید (برای اجتناب از خطر استفاده مژه های مصنوعی که حاوی باکتری آلوده بوده و می تواند باعث عفونت چشم گردد).

زودترین زمان برای رانندگی بعد از عمل لیزک ، چه موقع است؟

مدت زمانی که هر بیمار باید برای رانندگی بعد از عمل لیزیک یا سایر روش های لیزری اصلاح بینایی مانند لازک، فمتولیزیک، اسمایل، پی آر کی و ترانس پی آرکی  منتظر بماند، بر اساس شرایط  هر فرد متفاوت خواهد بود. پزشک یا جراح ، بینایی شما را در طول ویزیت روز دوم  بررسی کرده و به شما اعلام خواهد نمود که آیا شرایط بینایی شما برای رانندگی مساعد است یا نه و شما از لحاظ قانونی مجاز به رانندگی بدون لنز یا عینک طبی هستید یا خیر. در اکثر موارد، بیماران دیگر نیازی به استفاده از عینک نخواهند داشت. بعد از معاینه ممکن است پزشک معالج به شما لنز تماسی هنگام رانندگی  تجویز کند، تا بتوانید گواهینامه خود را به نوع بدون نیاز به عینک تغییر دهید. بعد از این ارزیابی است که شما از طریق چشم پزشک برای رانندگی ایمن تشخیص داده شده ومجاز به رانندگی دوباره می‌شوید.

 

صاپتیک استور رانندگی بعد از عمل لیزک

 

استفاده از گوشی بعد از عمل لیزیک

استفاده از هرگونه صفحه دیجیتالی بعد از عمل لیزیک برای چشم به‌شدت ضرر دارد. توصیه شده که حداقل تا ۴۸ ساعت بعد از عمل باید تلفن همراه را کنار بگذارید، تبلت و لبتاب را نگاه نکنید و تلویزیون را خاموش نگه دارید. در این دوران استفاده کردن از اشک های مصنوعی ارائه شده توسط جراحان لیزیک برای مرطوب نگه داشتن چشم ها هنگام استفاده از گوشی و وسایل مرتبط دیگر بسیار کمک کننده است. رانندگی بعد از عمل لیزک و استفاده گوشی بعد ازآن یکسری نکات دارد که برای تسریع در دوره درمان ملزم به رعایت آن هستیم. پس از یک هفته از عمل لیزیک سعی کنید در استفاده از گوشی بعد از عمل لیزیکمرتبا پلک بزنید.

در هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی پرنورهم سعی کنید به طور مداوم به چشم های خود در بازه های زمانی مشخص استراحت دهید. یا از قانون از قانون بیست بیست استفاده کنید. یعنی بعد از هر بیست دقیقه استفاده از گوشی بیست ثانیه به چشم خود استراحت دهید. پس از این دوره اولیه استراحت، می توانید به تدریج در چند روز آینده زمان خیره شدن به صفحه نمایش گوشی خود را افزایش دهید.  به طور کلی، استفاده از کامپیوتر بدون محدودیت چند روز پس از لیزیک ایمن خواهد بود.

مدت زمان استفاده از عینک آفتابی بعد از عمل لازک

استفاده از عینک با توجه به اینکه عینک و رابطه آن با چشم در بعضی موارد باعث درمان و در بعضی موارد تنها باعث بهبود دید می شود، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. مدت زمان استفاده از عینک آفتابی مردانه یا زنانه بعد از عمل لازک هم از فردی به فرد دیگر متفاوت است.. افـرادی هم  کـه پـس از عمـل نیـاز بـه اسـتفاده از عینـک دارنـد، ماننـد افـراد بـا شـماره چشـم خیلـی بـالا و یـا افـراد بـالای 40سـال، مـی توانند حـدود یـک مـاه بعـد از عمـل و پـس از پایـدار شـدن شـرایط چشـم، برای تعییـن نمـره عینـک  به پزشک معالج مراجعـه نمایند. توصیه شده که مدت زمان استفاده از عینک آفتابی بعد عمل لازک تا دو هفته در داخل منزل وتا 6ماه در خارج از منزل باشد. هر چند این استفاده می تواند به دلیل آسیب های ناشی از نور آفتاب مادام العمر گردد. رانندگی بعد از عمل لیزک هم بهتر است با عینک آفتابی باشد.

عینک آفتابی مناسب برای رانندگی بعد از عمل لیزک کدام است؟

عینک‌هایی که ۱۰۰ درصد از چشم در برابر اشعه‌های UVA و UVB محافظت می‌کنند با برچسب UV 400 عرضه می‌شوند، عینک آفتابی مناسبی برای رانندگی بعد از عمل لیزک هستند. این مدل‌ها توان مسدود کردن طول‌موج‌های بالاتر از ۴۰۰ نانومتری را دارند. در غیر این صورت استفاده از عینک آفتابی بی کیفیت، توان مسدود کردن پرتوهای فرابنفش را نداشته، باعث گشاد شدن مردمک چشم شما زیر نور خورشید می‌شود. این یعنی چه؟ یعنی مردمک به قدری گشاد می شود که همه‌ نور را می‌بلعد. این نورها هم حاوی پرتوهای UVA و UVB هستند که قاتل چشم می باشند. رانندگی بعد از عمل لیزک بدون عینک آفتابی باعث گشاد شدن مردمک چشم شده و مشکلاتی همانند آب مروارید، دژنراسیون ماکولا، برف‌کوری (آفتاب‌سوختگی قرنیه)، پینگوکولا و آسیب دایمی شبکیه را پدید می‌آورند.

چند روز بعد از عمل لیزیک می‌توان رانندگی کرد

برای پاسخ دادن به این سؤال لازم است جوانب مختلفی  بررسی شود. اما این نکته قطعی است که به هیچ عنوان نباید بعد از عمل لیزیک رانندگی کرد. حتی اگر بینایی شما بلافاصله بعد از لیزیک بهبود یابد. برخی از تشعشعات تا چندین ساعت بعد از عمل باقی خواهد بود و اثرات قطره بی حس کننده چشم که در طول عمل لیزیک استفاده شده است ، کم کم از بین خواهد رفت. رانندگی بعد ازعمل لیزیک را به پس از معاینه پزشک موکول کنید که احتمالا بیشتر از دو روز  نیست.  تا شش ماه بعد از عمل جراحی هم از مواجهه با نور مستقیم خورشید پرهیز کنید و هنگام بیرون رفتن حتماً از عینک آفتابی استفاده کنید.

 

صاپتیک استور رانندگی بعد از عمل لیزک

سخن آخر:

 پیشنهاد ما این است که رانندگی واستفاده از وسایل نقلیه عمومی را تا دو روز پس از عمل جراحی متوقف کنید.سرعت بهبود زخم هر کس سرعت بهبود دید او را تعیین می‌کند. زمان رانندگی بعد ازعمل لیزیک  شما به تشخیص و اجازه پزشکتان وابسته است. بعد از اینکه زخم‌های شما بهبود پیدا کرد؛ تاری دید شما برطرف شد و چشم شما کاملاً آرام گرفت، دوباره پشت فرمان باشید واین بار با دید وسیعتری خاطره بسازید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *